גם חובות עוברים בירושה? זה מה שכדאי לדעת

כאשר דנים בהעברת רכוש וזכויות במסגרת הליך ירושה, דבר קריטי הוא להבין כי היורשים מקבלים לא רק את נכסיו וזכויותיו של הנפטר, אלא גם את חובותיו והתחייבויותיו. להיבט זה ישנה חשיבות מרכזית כל עוד הוא קובע את המשמעות וההשלכות של קבלת הירושה, כולל אחריות לתשלום חובות. לכן, חשוב להבין את מצבו של היורש מראש ולנקוט בצעדים מתאימים כדי להגן על האינטרסים שלו. קבלת ייעוץ מקצועי וניתוח מעמיק של מצבו הכלכלי של הנפטר לפני כניסה להליך קבלת הירושה הם אמצעי מניעה חשובים של מצבים מסובכים והבטחת הגנה על זכויות היורשים. חשוב גם להדגיש כי בעוד שירושה יכולה לכלול נכסים יקרי ערך כמו מקרקעין, חסכונות וחפצים אישיים, היא יכולה לכלול גם התחייבויות בצורת חובות והלוואות שיש להחזיר. זהו היבט מרכזי המשפיע על העלות הכוללת וההשלכות של קבלת ירושה.

מסגרת חוקית וחובותיו של היורש

החקיקה הקיימת, לרבות חוק הירושה משנת 1965, קובעת בבירור כי היורשים אחראים לא רק לנכסיו ולזכויותיו של הנפטר, אלא גם לחובותיו ולהתחייבויותיו. משמעות הדבר היא כי לצד הרכוש והזכויות, יורשים יורשים גם את ההתחייבות לפרוע את חובותיו של המנוח. עם זאת, חשוב להבין כי אחריות זו מוגבלת לשווי הנכסים והרכוש אשר עוברים ליורשים. אחריות היורשים תלויה במישרין בשווי הנכס שהם יורשים. זהו היבט מרכזי שיש לקחת בחשבון כאשר מחליטים אם לקבל או לדחות את הירושה. במקרים מסוימים, החובות עלולים לעלות על שווי הנכסים, ולגרום למצוקה כלכלית ממושכת שאותה מן הסתם ניתן למנוע על ידי דחיית הירושה.

תהליך העברת התחייבויות לשלם חובות

חשוב להבהיר כי היורשים אינם יורשים ישירות את החובות עצמם, אלא רק את האחריות לפירעונם. הכוונה היא כי הם לא הופכים לחייבים במובן המקורי, אלא חייבים להשתמש בנכסים שעברו אליהם כירושה על מנת לשלם את החובות. אחריות זו מוגבלת, כאמור, לשווי הרכוש שעבר במסגרת הליך קבלת הירושה לפי עיזבון, והיורשים אינם אחראים אישית לחובות שעולים על חלקם בעיזבון. חובת היורשים היא להשתמש בנכסים שעברו בירושה כדי לשלם את החלק היחסי שלהם. הדבר עשוי לכלול תשלום הלוואות, חשבונות וכל התחייבות פיננסית אחרת שהייתה למנוח לפני פטירתו. למשל, נניח כי למנוח היה חוב בבנק בסך 500,000 ₪ וגם חוב נוסף לחברת ביטוח בסך 160,000 ₪, כך שבסופו של דבר מדובר בחוב כולל של העיזבון בסך כ-660,000 ₪. עם זאת, שווי הנכסים שהועברו ליורשים עומד על 400,000 ₪ בלבד. במקרה זה, אחריות היורשים מוגבלת לסכום של 400,000 ₪, התואם לשווי הנכסים שקיבלו בירושה. הם אינם נדרשים להחזיר חובות העולים על סכום זה. הגבלת אחריות זו מגנה על היורשים מפני עומס כלכלי מופרז. כמו כן, אם מדובר בקבלת ירושה לפי צוואה, גם כאן המנוח היה יכול להגדיר בפירוש מהי אחריותם של יורשיו בחובותיו ואף לחלק אחריות בין יורשים שונים באופן שונה. לפיכך, היורשים אחראים רק להיקף שווי הנכסים שעברו אליהם על פי רצונו והוראותיו של המנוח.

מה קורה אם למנוח אין נכסים?

במקרים מסוימים עלול להיווצר מצב שלמנוח לא נותרו נכסים או ששווים אינו מספיק לכיסוי חובות העיזבון. במצבים כאלה, היורשים אינם אחראים לחובות, שכן אין להם מה לרשת. זוהי מגבלה משפטית חשובה המגנה על היורשים מפני אחריות כספית מופרזת. הם אחראים רק להיקף הירושה שהתקבלה בפועל. במקרים שבהם אין מספיק נכסים או אין נכסים כלל, היורשים אינם נושאים באחריות כלשהי.

האם ניתן לוותר על הירושה?

למרות המגבלות שנזכרו לעיל, חשוב לזכור כי ישנם סוגים מסוימים של חובות שאינם מהווים חלק מהעיזבון ולכן אינם עוברים ליורשים. אלו עשויים לכלול חובות הנובעים מפעילויות לא חוקיות, הימורים או הונאה. כמו כן, הירושה יכולה לכלול רק חובות, ובמצב זה הרצון לוותר עליה הוא ברור. לפיכך, אם היורש מסרב לקבל את הירושה, הוא גם משוחרר מאחריות לחובות. כמו כן, עלול להיווצר תרחיש שבמסגרתו למנוח היו חובות המטילים עומס כלכלי רב על היורשים וברצונם לא לגעת בעניין. במידה שאנו דנים בירושה המתקבלת על פי צו קיום צוואה, יורשים רשאים להצהיר בכתב על רצונם ולקבל אישור נוטריוני מעורך דין המתמחה בענייני ירושה או מבית המשפט לענייני משפחה. תהליך דומה מתבצע גם במקרה של קבלת ירושה על פי דין, אך במקרה זה נדרשת הסכמת היורשים האחרים. התהליך נכנס לתוקף מעת הגשת התצהיר, ולא ניתן לחזור ממנו.

איך ניתן לעזור?

קבלת ייעוץ משפטי מקצועי יכולה לסייע רבות בהבנת הסוגיה ובקבלת החלטה נבונה. במשרד עורכי הדין אורה צימברג אנו מכירים עד כמה תהליך קבלת ירושה יכול להיות קשה ותמיד מוכנים לעזור ללקוחותינו לעבור אותו בקלות ולהשיג את הרצוי. צוות המומחים שלנו מספק שירות בליווי אישי ותוך הכרה מעמיקה בנסיבות האישיות של כל לקוח ולקוח. התקשרו אלינו עוד היום ויחד נתקדם להצלחה.