הסדר נושים בחדלות פירעון

הסדר חוב בחדלות פירעון הוא הסדר הנעשה ישירות מול הנושים, ובעצם מציע חלופה להליך חדלות פירעון. הסדר נושים בחדלות פירעון מאפשר להסדיר את החוב, ואף לקבל הפטר חובות בהסכמה מול הנושים.

בכל שלב של הליך חדלות פירעון ניתן לנסות להגיע להסדר נושים. הסדר נושים הוא כלי חשוב בהליך חדלות הפירעון. הוא מאפשר לחייב להגיע להסכמה עם נושיו על תנאי פריסת החובות ופריעתם בדרך מסודרת ומבוקרת.

בדרך זו, החייב יכול להמשיך לפעול תוך שמירה על פעילותו העסקית והחייב עשוי אף לקבל הפטר חלקי או מלא מיתרת החובות, בכפוף להסכמת הנושים. חשוב לציין כי הסדר נושים יכול להיות מוצע בכל שלב של ההליך המשפטי, החל מרגע הגשת הבקשה לפתיחת הליכים ועד לסיומם. יתרונו המרכזי של הסדר הנושים הוא היכולת להגיע לפתרון הדדי המקובל על כל הצדדים המעורבים, בניגוד לפירוק או כינוס שבהם הנושים אינם משתתפים בקבלת ההחלטות.

הסדר נושים
תרשים: הסדר נושים בהליך חדלות פירעון

חובות והליך חדלות פירעון

כל אדם יכול להיקלע לקשיים כלכליים ולחובות. לעיתים הסתבכות בחובות הינו קושי נקודתי אשר בסופו של דבר, לאחר תקופה של דוחק כלכלי, מצליחים לצאת ממנו. אך לעיתים, כאשר החובות הופכים להיות גדולים מהנכסים, אנו עשויים להיקלע למצב של חדלות פירעון. עבור רבים, חדלות פירעון נתפסת כמצב קשה ומלחיץ. עם זאת, חשוב לזכור שמדובר בהליך חוקי שנועד לסייע לחייבים להתגבר על מצוקתם הכלכלית ולקבל הזדמנות נוספת. בהליך זה, החייב מגיש בקשה לפשיטת רגל לבית המשפט המחוזי. אם הבקשה מתקבלת, החייב זוכה לפטור מחלק מחובותיו או הפטר מלא (הפטר חלוט), תוך שמירה על נכסי הקיום הבסיסיים שלו.

ישנם מצבים בהם רשם ההוצאה לפועל רשאי למנות כונס נכסים לנכס מסוים של החייב, אם לדעתו יש צורך או תועלת בכך לצורך ביצוע פסק הדין או השטר, שבגינם נפתח תיק ההוצאה לפועל.

כונס הנכסים יכול לעשות את כל הפעולות הבאות בנכס:

 • לנהל את הנכס.
 • למכור את הנכס
 • לממש אותו.

*כונס הנכסים יכול להתמנות לנהל את נכסי החייב ולחלקם בין הנושים באופן הוגן ויעיל. תהליך זה מאפשר לחייב להתנקות מחובותיו ולצאת למסלול חדש, כשהוא משוחרר מהעול הכלכלי שהכביד עליו. חשוב לציין שחדלות פירעון משפיעה על דירוג האשראי ועלולה להקשות על קבלת הלוואות בעתיד, אך היא גם מונעת המשך צבירת חובות וריביות.

מהו הסדר נושים ומה הרעיון מאחורי ההליך?

כמובן שאף אחד אינו רוצה להגיע למצב כזה, אך לפעמים נסיבות החיים עלולות להביא אותנו למצב זה. ואז, אנחנו יכולים למצוא פתרון בחוק חדלות פירעון. חוק חדלות פירעון זה מאפשר הליך שיקום כלכלי המנוהל על ידי רשויות המדינה. במסגרת ההליך, החייב מגיש תוכנית להסדר חובות שכוללת פריסת תשלומים, הקפאת ריביות וקנסות, ובמקרים מסוימים אף מחיקת חלק מהחובות. מטרת החוק היא לאפשר לחייבים להתחיל מחדש מנקודת זינוק טובה יותר, תוך הגנה על זכויות הנושים. חשוב לציין כי זהו תהליך מורכב, ועל כן חובה להיעזר בייצוג משפטי מקצועי לניהול ההליך כנדרש. עורך דין מנוסה בתחום יוכל להדריך את החייב בכל השלבים ולהבטיח שההליך יתנהל כראוי לטובת כל הצדדים. אין ספק שחוק חדלות הפירעון הוא פתרון חשוב לאנשים שנקלעו לקשיים כלכליים קיצוניים, ומאפשר להם להתחיל מחדש תוך הגנה על זכויותיהם.

הליך חדלות פירעון הוא הליך מורכב על כל היבטיו. לא כל מקרה של חובות מתאים להליך זה. ולא ניתן לקבל הפטר על כל חוב. בטרם נכנסים להליך חדלות פירעון, חשוב להתייעץ עם עורך דין הסדרי חובות.

הליך בחדלות פירעון ומגבלות שונות

הליך חדלות פירעון מביא איתו מגבלות שונות המוטלות על החייב. להלן חלק מהמגבלות שיכולות להיות מוטלות:

 • איסור חברות בתאגיד או הקמת תאגיד
 • איסור החזקת כרטיסי חיוב
 • צו עיכוב יציאה מהארץ
 • וכמובן שהמגבלות השונות יטילו כתם על דירוג האשראי שלו למשך שנים ארוכות.

מנגד, ישנם הנושים המעוניינים לקבל את כספם. גם הם יאלצו לעבור הליך של מספר שנים, ובתומו יקבלו רק חלק מכספם המגיע להם. הנושים מעוניינים לקצר את התהליך ולקבל את כספם, ןמכיוון שהם מבינים כי בסופו של דבר יינתן הפטר חובות (חלקי או מלא), הם עשויים לוותר על חלק מהחובות ולהגיע להסדר. וכמובן חשוב מאוד שיעמוד לצידכם עו“ד חדלות פירעון מקצועי ומנוסה אשר יסייע בתיווך וניהול המשא ומתן לצורך קביעת ההסדרים האופטימליים לשני הצדדים.

הסדר חוב בחדלות פירעון

על פי סעיף 185 לחוק חדלות פירעון, חייב יכול להגיש בקשה להסדר חוב במסגרת ההליך. החוק קובע כי אם יאושר ההסדר, יבוטל הליך חדלות הפירעון. יש לציין גם כי החוק מאפשר להגיש בקשה להסדר חוב גם כאשר לא נפתחו הליכי חדלות פירעון. בהמשך לכך, החוק מפרט את התנאים שצריכים להתקיים כדי שבית המשפט יאשר את הסדר החוב. בין היתר, נדרש כי ההסדר יהיה הוגן וסביר ביחס לכלל הנושים, וכי הוא מבטיח תשלום מרבי של החובות לנושים. כמו כן, החוק קובע כי בית המשפט רשאי לקבוע תנאים נוספים לאישור ההסדר, כגון מינוי נאמן לפיקוח על ביצועו. חשוב לציין כי הליך הסדר החוב הוא הליך משפטי מורכב, ולכן מומלץ לפנות לייעוץ משפטי מקצועי לפני הגשת בקשה להסדר חוב. בייעוץ זה ניתן לבחון את הסיכויים להסדר חוב מוצלח ואת ההשלכות האפשריות על החייב והנושים.

הסדרי נושים בהליך הבראת חברה

בהתאם לסעיף 350 חוק החברות, תשנ"ט-1999, חברות וארגונים יכולים להגיש בקשה עבור הסדרי נושים למטרת הבראת חברה ולהגיש בקשה להקפאת מצב החובות הקיים.

בהתאם לחוק החברות, הסדרי נושים מאפשרים לחברה להגיע להסכם עם נושיה לצורך שיקום החברה מבחינה כלכלית. התהליך כולל הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי, אשר ממנה בעל תפקיד לנהל את ההסדר. בעל התפקיד יבחן את מצבה הכלכלי של החברה ויגבש תוכנית להסדר עם הנושים, הכוללת לרוב פריסת חובות, הפחתת חובות או המרתם למניות. אם תוכנית ההסדר תאושר על ידי הנושים והמשקיעים, היא תחייב את כולם ותאפשר לחברה להמשיך לפעול תוך שיקומה. מטרת ההסדר היא לאפשר לחברה להתגבר על קשיים כלכליים ולהימנע מפירוק.

הסדר נושים בהליך פשיטת רגל

אם מטפלים בחוב ע"י הסדר, אלו יהיו היתרונות שבכך:

 • מניעת עיכוב יציאה מהארץ
 • מניעת פגיעה בדירוג האשראי
 • מניעת כונס נכסים ופגיעה בנכסים קיימים
 • מניעת כל פגיעה נוספת בתפעול השוטף של העסק

במקרים רבים, אנשים ותאגידים החייבים כספים מגיעים להסדרים מסוימים מול נושיהם. עם זאת, לעתים קרובות קיים קושי רב בהגעה לפתרון שנתפס כשווה לכל הצדדים המעורבים בצבירת החוב. בנקודה זו, נכנס לתמונה עורך דין להסדרי חדלות פירעון שיכול לגבש הסדר במסגרת הליך חדלות פירעון.

מהו הסדר נושים טרם ולאחר מתן צו כינוס

הסדר נושים טרם מתן צו כינוס:

– הסדר נושים מתבצע בהסכמה בין החייב לנושיו, ללא מעורבות בית המשפט.

– החייב והנושים מגיעים להסכמה על מנגנון לפירעון החובות, כגון פריסת התשלומים או הסדר אחר.

– ההסדר מחייב את כל הנושים שהסכימו אליו.

הסדר נושים לאחר מתן צו כינוס:

– לאחר מתן צו כינוס, ההליך מתנהל תחת פיקוח בית המשפט.

– בית המשפט מנהל את הליך הכינוס ומאשר את הסדר הנושים.

– ההסדר מחייב את כל הנושים, גם אלה שלא הסכימו אליו.

– ההסדר כולל מנגנון לפירעון החובות בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון.

פקודת פשיטת רגל מהי?

פשיטת רגל היא הליך משפטי שבו אדם או עסק מוכרזים כלא מסוגלים לפרוע את חובותיהם. תהליך זה מאפשר למי שפושט רגל להיפטר מחובות מסוימים ולהתחיל מחדש. עיקריות פקודת פשיטת הרגל הן:

1. הפסקת פעילות החייב והעברת נכסיו לנאמן שימכור אותם ויחלק את התמורה בין הנושים.

2. הפטר החייב מחובותיו, מאפשר לו להתחיל מחדש ללא חובות.

3. הסדרת תשלום החובות בהתאם ליכולת החייב, במקרים מסוימים.

פשיטת רגל היא הליך מורכב הדורש ייעוץ משפטי מקצועי. התהליך והתוצאות שלו משפיעים מאוד על החייב ועל נושיו.

הסדר נושים של יחיד

להלן עיקרי הסדר נושים של יחיד:

– הסדר נושים הוא הליך משפטי שמאפשר ליחיד לפרוע את חובותיו בהתאם ליכולתו הכלכלית.

– היחיד מגיש בקשה לבית המשפט להסדר נושים, ובה הוא מפרט את נכסיו, חובותיו והכנסותיו.

– בית המשפט בוחן את הבקשה ומחליט האם לאשר את ההסדר. אם מאושר, נושיו של היחיד מחויבים להסכים להסדר.

– במסגרת ההסדר, היחיד מחויב לשלם חלק מחובותיו בהתאם ליכולתו הכלכלית, והיתרה נמחקת.

– ההסדר מאפשר ליחיד להיפטר מחובות שאינו יכול לפרוע ולהתחיל מחדש את חייו הכלכליים.

סוגים של הסדר נושים

1. הסדר חוב מול נושים יחידים – הסדר בין החייב לבין נושה יחיד.

2. הסדר חוב מול קבוצת נושים – הסדר בין החייב לבין קבוצת נושים.

3. הסדר חוב מול כלל הנושים – הסדר בין החייב לבין כלל הנושים, המהווה הסדר כולל של החוב.

4. הסדר חוב מול נושים מובטחים – הסדר בין החייב לבין נושים שיש להם בטוחה או ערובה להבטחת החוב.

5. הסדר חוב מול נושים בלתי מובטחים – הסדר בין החייב לבין נושים שאין להם בטוחה או ערובה להבטחת החוב.

מהם הצעדים למחיקת חובות בעזרת הסדר נושים?

פניה לבית המשפט והגשת בקשה להסדר נושים. בבקשה יש לפרט את החובות, נכסים, הכנסות והוצאות. בית המשפט ימנה כונס נכסים שיבחן את המצב הכספי ויציע הסדר לתשלום החובות בהתאם ליכולת הפירעון. הכונס יציע לנושים הסדר תשלום מופחת מהחוב המקורי, בדרך כלל 30%-50% מהחוב. אם הנושים יסכימו להסדר, בית המשפט יאשר אותו והחובות הנותרים יימחקו. לאחר תשלום ההסדר, הנפרע יקבל "פטור" מהחובות הנותרים ויוכל להתחיל מחדש. זהו תהליך מורכב המצריך ייעוץ משפטי. אך הוא יכול לסייע למי שאינו מסוגל לפרוע את חובותיו במלואם.

החשיבות בייעוץ משפטי בתחום הסדר נושים בחדלות פירעון

הסדר נושים בחדלות פירעון כרוך בהליכים משפטיים מורכבים הדורשים ידע משפטי מקצועי ולכן חשוב לפנות לעו”ד שיש לו הבנה בתהליכים. כמו כן, עו"ד מנוסה יכול לנהל משא ומתן יעיל מול הנושים ולהשיג את התנאים הטובים ביותר עבור החייב. בנוסף, עו"ד יכול לסייע בהכנת מסמכים משפטיים נדרשים ולהבטיח שההצעה תעמוד בדרישות החוק. עו"ד מומחה חדלות פירעון יכול לייצג את החייב בצורה מקצועית בהליכים משפטיים מול בית המשפט ולהגן על האינטרסים שלו.

עורך דין הסדר נושים

עורך דין חדלות פירעון אורה צימברג מתמחה בייצוג אנשים או עסקים במצבים של חדלות פירעון או פשיטת רגל.

משרדנו עוסק תחומים הבאים:

הסדר נושים בהליך הבראת חברה

הסדר עם נושים בהליך פשיטת רגל

הסדר נושים טרם מתן צו כינוס

הסדר נושים לאחר מתן צו כינוס

זקוקים לסיוע משפטי של עורך דין פשיטת רגל בנושא הסדרי נושים? אורה צימברג בעלת 28 שנות ניסיון בענייני הוצאה לפועל וחדלות פירעון ובייצוג תביעות של בנקים, מוכרת בתחום ונחשבת לאוטוריטה מכובדת. צרו איתנו קשר