התשלום החודשי בהליך חדלות פירעון ואיך הוא נקבע?

הליך של חדלות פירעון הינו מורכב ורב-שלבי. במסגרתו החייב אמור לבצע מספר תשלומים חודשיים. המעשה מהווה תנאי הכרחי לסיום ההליך כהלכה, ואי עמידה בו נחשבת למחדל משפטי. כך, הזנחת חובת ביצוע התשלומים החודשיים יכולה להוביל אל ביטול ההליך כולו ולהטלת סנקציות נוספות על החייב. מכאן אפשר להבין כי גובה התשלומים החודשיים מהווה גורם משמעותי אשר יכול להשפיע על תקינות ההליך וגורלו העתידי של החייב.

החשיבות המכריעה הזו נובעת מן העובדה כי מדובר באחד הביטויים המרכזיים של מחויבות החייב כלפי נושיו. לפיכך, במידה והחייב לא מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו ולהוכיח את יציבותו הכלכלית–הפסקת הליך חדלות פירעון גם היא יכולה להיות לגמרי מוצדקת.

 

מי קובע את גובה התשלום החודשי?

ההחלטה בדבר מתן צו התשלומים מתקבלת ברוב המקרים בתחילת הליך חדלות הפירעון, בדרך כלל במסגרת מתן הצו לפתיחת ההליכים. יחד עם זאת, הסמכות לשינוי גובה התשלום החודשי במהלך ההליך נמצאת בידי הממונה על הליכי חדלות פירעון. בתרחישים אשר בהם החייב לא מסוגל למלא את הדרישה של ביצוע תשלומים שנקבעו לו, הוא רשאי להגיש בקשה להפחתת גובה התשלום לממונה. בתורו, הממונה על הליכי חדלות פירעון מוסמך לבחון לעומק את בקשתו של החייב ולשקול את נסיבותיו האישיות. אם הבקשה הינה מוצדקת, רשאי הממונה להחליט לשנות את צו התשלומים בהתאם. למעשה מדובר בשיטה החוקית אשר נועדה לספק מנגנון חשוב להבטחת גמישות ואדפטיביות של הליך חדלות פירעון ולספק אפשרות של הבאת שינוי באופן ביצועו של תשלום החודשי בהתאם לשינוי במצבו של החייב.

 

מטרת התשלום החודשי

התשלומים החודשיים מתקבלים בחשבון המנוהל על ידי הממונה, אשר מכונה "קופת הנשייה".

המשאבים הפיננסיים אלה נועדים למטרות מרכזיות בהליך חדלות פירעון, דהיינו כיסוי חובות החייב לנושיו, וכן כיסוי הוצאות ההליך, כגון שכר טרחת הנאמן, ותשלומים עבור יועצים ונותני שירותים אחרים. בכך ניתן לומר בוודאות סבירה כי המטרה העיקרית של התשלומים החודשיים היא לעשות שימוש בסכום שנצבר בקופת הנשייה למען הסדרת הפן הפיננסי של החזר החוב ותשלום הוצאות ניהול ההליך הזה.

מטרה משנית יכולה להיות מוסברת בתור ניסיון פרואקטיבי להחזיר את החייב אל המסלול המאוזן של שימוש במשאביו הכספיים ולשקם את יכולותיו לנהל את הוצאותיו בצורה מבוקרת ותקינה. כך, ביצוע תשלומים לצורך מילוי קופת הנשייה מהווה שיטה המאפשרת מעקב מתמיד עבור מצבו הכלכלי של החייב ומנקודת מבט של נושי החייב, התשלומים החודשיים מהווים אמצעי להבטחת חלוקה הוגנת של כספים לטובתם.

 

כיצד ניתן לבצע את התשלום?

נכון להיום, תהליך ביצוע תשלומים חודשיים במסגרת הליך חדלות פירעון הינו מקוון ומבוקר. למען ביצוע התשלום החודשי יש להיכנס לשרת התשלומים המאובטח (אתר אינטרנט). בדף שייפתח, נדרש לבחור את סוג התשלום "תשלום נדרש בהליך פשיטת רגל בלבד".

לאחר מכן, יש להזין בשדות המתאימים את פרטי התיק: מספר התיק, המחוז המטפל, סוג התיק (פשיטת רגל) ומספר הזהות של החייב, ולאשר. בדף הבא יוצג באופן אוטומטי סכום התשלום הנדרש לחודש הנוכחי. בשלב זה ניתן לבחור את אמצעי התשלום המועדף – כרטיס אשראי או העברה בנקאית, ולעקוב אחר ההנחיות וההוראות הספציפיות לסיום התהליך.

יחד עם זאת, עבור החייב עדיין קיימת אופציה של ביצוע תשלומים במזומן. לצורך כך יש לפנות לסניף הייעודי של בנק מזרחי טפחות. בעת ביצוע התשלום בסניף, יש לוודא כי נמסרו לנציג הבנק פרטי החייב והתיק הרלוונטיים: שם החייב, מספר זהות, מספר התיק והמחוז המטפל בתיק. חשוב שהנציג יקליד את קוד "סוג התיק" הנכון – "11- פשיטת רגל או חדלות פירעון של חייב יחיד", וכן את קוד "סוג התשלום" הנכון – "2- תשלום נדרש בתיק".

עם סיום התשלום במזומן בסניף, יינתן אישור ביצוע תשלום, אשר אותו כדאי לשמור לצרכי מעקב ובקרה עתידיים.

 

האם נדרשת התערבות של עורך דין בהליך?

כפי שניתן להבין מנאמר לעיל, תהליך ביצוע תשלומים חודשיים מהווה חלק מן ההליך המורכב של חדלות פירעון.

הבנת החשיבות של התשלום החודשי, הליכי קביעתו על ידי הממונה, והאפשרות לשינויו במהלך ההליך, הנה הכרחית למען עמידתו של החייב בדרישות ההליך. במידה והחייב לא מצליח לבצע את התשלומים כנדרש–ההליך יבוטל.

לכן, ליווי מצד עורך דין הינו מומלץ למען קבלת כל מידע וייצוג אשר נדרשים להסדרת ההליך מול הגורמים הרלוונטיים כולל הממונה על הליכי חדלות פירעון, בנקים ורשויות מוסמכות.

במשרד עורכי הדין אורה צימברג אנו גאים להציג שורה שלמה של שירותיי ייעוץ וסיוע למתמודדים עם אתגרי הליך חדלות פירעון, בין אם מדובר ביחידים ובין אם מדובר בבתי העסק. אנו מספקים שירותים מקצועיים לקהל רחב של לקוחותינו בגישה האישית ובמהירות הבזק.

אם נתקלתם בקושי כלשהו, על תהססו לפנות אלינו ונמצא הפתרון המושלם עבורכם.