ייצוג זוכים בתביעות חוב בהליכי חדלות פירעון כנגד אדם או כנגד חברה

הכרה בהליכים משפטיים

ייתכן ודרישה בסיסית כלפי עורך דין אשר הולך לייצג את הזוכים בתביעות חוב בהליכי חדלות פירעון היא דרישה להיות מומחה דיני חדלות פירעון ושיקום כלכלי. אכן, דיי טבעי לחשוב כי ייצוג מוצלח תלוי בהבנה מעמיקה של הליכים העומדים מאחורי תהליך של חדלות פירעון ובאוריינטציה מצוינת במה שמתרחש בבית משפט עצמו. לעתים קרובות דינמיקה של התמודדות אל מול הצד השני דורשת ממייצג לא רק לדעת מהי המסגרת שבה הוא פועל, אלא להגיב ביעילות ומתוך הגישה האסטרטגית שמגינה באינטרסים העיקריים של לקוחו. בפרט, מדובר בהערכת השלכותיו של הליך חדלות הפירעון והבניית הצעדים הנכונים לייצוג המיטבי אל מול השופטים.

אסטרטגיה מנצחת ופיתוחה

כאמור לעיל, ייצוג זוכים בתביעות חוב בהליכי חדלות פירעון מצריך הבניית אסטרטגיה מוקדמת. אסטרטגיה זו, מצד אחד, אמורה להיות מותאמת לנסיבות המקרה ויכולותיו של הלקוח, ומצד השני היא אמורה לכלול את כלל סיכויי להצליח בעת התביעה ובגביעה בפועל של החוב. אם פעם שיחקתם בשחמט תוכלו להבין כי חשיבה בכל צעד שעליכם לנקוט משתלמת ומובילה בסופו של דבר לניצחון. 

ניהול יעיל של התביעה

כבר בשלב הגשת כתב תביעה, על עורך הדין המייצג לנהל את ההליכים באופן יעיל וזאת על מנת לספק קידומה המוצלח של התביעה לאורך כל ההליך המשפטי. משימה זו כרוכה במספר אלמנטים עיקריים. כעיקרון, מדובר בהשקעת מאמצים בכדי להבטיח כי כל המסמכים הקשורים לתביעה נאספו, נערכו והוגשו למזכירות בית המשפט בצורה המקובלת ובמועד הנדרש לכך. במסגרת זו חשוב לציין כי בשנת 2018 נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, אשר החליף את חוק פשיטת הרגל הישן. חוק זה נועד למקרים שבהם אדם פרטי או עוסק מורשה עלולים להימצא במצב של חוסר יכולת לפרוע את חובותיהם.

מטרת החוק היא להסדיר את ההליכים בתחום זה, לייעל ולקצר אותם, ולאזן בין האינטרסים של החייב והנושים. בהתאם להוראותיו של חוק זה, את תביעת החוב יש להגיש בהתאם לגוף המנהל את הליך חדלות הפירעון, והדבר ניתן לעשות באופן מקוון.

יש למלא את טופס תביעת החוב באופן שלם ולפרט ככל הניתן בדבר מהות החוב וסוגו (האם מדובר בחוב מובטח בשעבוד, ערבים לחוב, זכויות קיזוז, האם מדובר בחוב בדין קדימה וכו'). כמו כן, חשוב לצרף לטופס את כל האסמכתאות והראיות הרלוונטיות התומכות בהוכחת החוב הנטען, כדוגמת פסקי דין, חוזים/הסכמים שנערכו בין הצדדים, שיקים או שטרי ביטחון, כתבי ערבויות, דפי חשבון, אישורים מגורמים מוסמכים ועוד. ככלל, יש להגיש את תביעת החוב תוך 6 חודשים מהיום שבו פורסמה ההודעה כי ניתן לחייב צו פתיחת הליכים.

נושה אשר לא יגיש תביעת חוב בסד זמנים זה עלול לאבד את זכותו להיפרע מקופת הנשייה, ועל כן חשוב מאוד להקפיד על לוח זמנים זה. במקרים שבהם נבצר מן הנושה להגיש את תביעת החוב במועד, עורך דין יכול להגיש לנאמן בקשה מנומקת להארכת מועד להגשת תביעת החוב (אליה יש לצרף את תביעת החוב עצמה) בצירוף תצהיר לאימות העובדות הנטענות בבקשה, במסגרתן יש לפרט מדוע לא ניתן להגיש את הבקשה בסד הזמנים הקבוע בחוק. ככל והבקשה תידחה, ניתן להגיש ערעור על ההחלטה לבית משפט השלום תוך 15 ימים.

ככלל ולמען הזהירות, מומלץ ורצוי לבצע את ההגשה במסגרת 6 החודשים הקבועים בחוק וזאת בעיקר על מנת למנוע סיבוכים נוספים בהמשך ניהול התביעה.

הגנה על זכויות ואינטרסים של הלקוח

במהלך ההליכים המשפטיים בכלל, ובפרט במסגרת התביעה, על עורך הדין להגן בנחישות על זכויות הלקוח. עליו להבטיח כי תביעת החוב של הלקוח תמומש במלואה ותקבל את התייחסות במסגרת חלוקת נכסי החייב. הדבר מחייב מעקב אחר התנהלות ההליכים, הגשת טיעונים, ונקיטה בצעדים מכוונים אל הבטחת עמדת הלקוח. זאת על מנת להבטיח כי תביעת הלקוח לא תידחק לשוליים ותקבל את היחס הראוי. בנוסף, עורך הדין חייב לנצל באופן מדוקדק את כל הזכויות וסעדים הקבועים בחוק לטובת הלקוח. הדבר כולל זיהוי של הזכויות הרלוונטיות, הגשת בקשות ותביעות מתאימות, ומיצוי מלא של האפשרויות החוקיות העומדות לרשות הלקוח.

כיצד נוכל לסייע?

ייצוג זוכים בתביעות חוב בהליכי חדלות פירעון דורש ידע מקצועי נרחב. עורך דין מיומן ובקיא בתחום זה יוכל להבטיח כי זכויות הלקוח יישמרו ולסייע לו לזכות בתביעת חוב. במשרד עורכי הדין אורה צימברג אנו מוכנים להתמודד עם כל אתגר ודרישה מן התחום הנדון וגאים ביכולותינו לייצג את לקוחותינו לעורך כל ההליך עד לקבלת החלטה חיובית ומנצחת.