מה זה הפטר מחובות?

חוב כספי גבוה עלול להשפיע לרעה על כל תחומי החיים של הפרט ולהוביל למצבים קיצוניים של חרדה, מתח נפשי ופגיעה עמוקה בהערכה העצמית. כאשר החובות מגיעים לרמה קריטית ואין דרך לשלם אותם, כמעט תמיד מדובר במצב הרסני לכל המשפחה. דאגות כלכליות מתמשכות, לחץ מצד נושים ואכזבות יוצרים מצב יומיומי של מתח וחרדה. ההשלכות עלולות להיות קשות במיוחד, החל מאובדן עצמאות כלכלית ופגיעה ביכולת התפקוד הבסיסית בחיי היום-יום, ועד להתמוטטות מבנה המשפחה, סטיגמה חברתית  שלילית, דיכאון ואף מעשים קיצוניים. מצב בלתי נשלט של חדלות פירעון וחוב אינסופי הוא באמת חור שחור שקשה מאוד לצאת ממנו, אם בכלל אפשרי. למרבה המזל, החקיקה הישראלית הכירה בצורך להקל על חייהם של אנשים שנקלעו למצב קשה זה, ונתנה להם הזדמנות להתחיל מחדש. כך, חוק חדש להפטר החובות בישראל עשוי להיות חגורת הצלה לרבים שנקלעו למצב כלכלי קשה. החוק נועד לסייע לאנשים שמסיבת חוסר יכולת פירעון אינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם, ולתת להם הזדמנות להתחיל חיים חדשים. 

מהו הפטר חובות ומי זכאי לו?

הפטר חובות מעניק למעשה לחייבים אפשרות להתחיל מחדש את דרכם העסקי. כאשר חייב מוגבל באמצעים במשך מספר שנים, קרוב לוודאי שלא יוכל לפרוע את חובותיו, אפילו אם תקופת הפירעון תוארך. החוק החדש מכיר במציאות זו ושואף להקל על נטל החייבים האלה, על ידי מחיקת החובות שלהם, מאחר שהם למעשה חדלי פירעון.

כדי להיות זכאי להפטר חובות, על החייב לעמוד בקריטריונים מסוימים. ראשית, עליו להיות במצב של חוסר יכולת פירעון במשך ארבע השנים האחרונות. שנית, עליו לפעול בתום לב ולקיים את תכנית הפירעון לנושים שנקבעה עבורו. בנוסף, סך כל חובותיו אינו יכול לעלות על 800,000 ש"ח, והוא אינו יכול להוות חוב של יותר מ-400,000 ש"ח לנושה בודד. כדי לעבור את כל ההליך, מומלץ לחייב לפנות לעורך דין בקיא בתחום דיני חדלות פירעון, שיוכל להבין את מצבו, לגלות אמפתיה ובעיקר ללוות אותו באופן מקצועי ובטוח לאורך כל התהליך עד להשגת התוצאה הרצויה.

שלושה סוגי של הפטר חובות

בהליך חדלות הפירעון קיימים שלושה סוגים של הפטר:

  • הפטר חלוט: המכונה גם "הפטר מידי", אשר למעשה מהווה מחיקה מוחלטת של כל החובות, למעט חריגים שאינם ניתנים למחיקה בדרך כלל. 
  • הפטר מותנה: אשר במסגרתו החייב מקבל שחרור רק בכפוף לתנאים שנקבעו מראש.
  • הפטר חלקי: אפשרות פחות נפוצה שבית המשפט עשוי להעניק, אם יתברר שהחייב נהג בשוגג ביחס לחובותיו.

גורמים אשר משפיעים על החלטת בדבר מתן ההפטר

כדי שבית המשפט ישקול את האופציה של מתן ההפטר, על החייב להמתין ארבע שנים מיום מתן הצו לפתיחת הליכי חדלות פירעון. יתרה מזאת, בית המשפט יבחן גם את התנהגות החייב לאורך כל ההליך.  גורם מפתח הוא "חובת תום הלב". בית המשפט יבדוק אם החייב קיים את תנאי צו השיקום הכלכלי ותכנית הפירעון לנושים, אם שיתף פעולה עם הנאמן שמונה עבורו, אם כיבד את המגבלות שהוטלו ואם פרע באופן עקבי את חובותיו לנושים. התנהגות תמה לב לאורך כל התהליך מגדילה משמעותית את הסיכויים למחיקת החובות. מצד השני, אם החייב פעל בחוסר תום לב או שהתנהגותו הכלכלית במסגרת ההליכים הובילה להצטברות חובות גדולים (למשל, בגלל הימורים או עבירות פליליות), בית המשפט כנראה שלא יסכים לשחרר אותו מחובותיו.

חובות שאינם ניתנים להפטר

ישנם סוגי חובות שאינם ניתנים למחיקה במסגרת שחרור מחובות. אלו בעיקר החובות הבאים:

  • חוב במזונות
  • חובות שנבעו מעבירות פליליות או נוצרו כתוצאה ממעשי מרמה 
  • חובי נזיקין שלא צוינו
  • קנסות

המדינה אינה מתירה מתן הפטר עבור חובות כאלה, מאחר שהדבר עלול לגרום נזק פוטנציאלי לאנשים שזכאים כדין לכספים אלו. למשל, במקרה של חוב במזונות, ה-"נושים" הם נשים וילדים שזקוקים למזונות אלו למען קיומם.

חשוב לנו להדגיש, כי משרד עורכי הדין אורה צימברג הינו בעל ניסיון רב בתחום של חדלות הפירעון, ובכך יכול לסייע באופן מקצועי ומקיף בדבר קבלת הפטר מחובות. המשרד יעריך את המצב האישי שלכם, יכין את המסמכים הנדרשים לייצוג לאורך כל ההליך וייצג אתכם כהלכה – בזכות הבנת התנאים והנסיבות הרלוונטיים. בנוסף לכך, הצוות המנוסה שלנו ינחה אתכם כיצד לפעול בכדי לשמור על עיקרון תום הלב במסגרת התקשרות עם הנאמן וילווה אתכם צמוד עד להשגת התוצאה המיוחלת – שחרור מלא מחובות ופתיחת דף חדש בחייכם.