עורך דין הוצאה לפועל מזונות

כשאב אינו משלם את מזונות הילדים שנקבעו בפסק דין או בהסכם גירושין שאושר על ידי בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, ניתן בעזרת עורך דין לגבות את הכספים באמצעות הביטוח הלאומי ו/או לשכת ההוצאה לפועל.

על פי הדין העברי, כל אב מחויב לדאוג לצרכים הבסיסיים של ילדיו מרגע לידתם ועד גיל 6. עם זאת, מגיל 6 ואילך, החובה לדאוג למזונות הילדים חלה על שני ההורים, בהתבסס על דין הצדקה ויכולתם הכלכלית.

במקרה שהגבר אינו משלם את סכום המזונות שנקבע לו, בין אם על פי צו של בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני, או על פי הסכם גירושין שאושר בבית המשפט, ניתן להיעזר בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום גביית מזונות, לצורך גביית החוב באמצעות המוסד לביטוח לאומי או לשכת ההוצאה לפועל הקרובה למקום מגוריו.

גביית חוב מזונות ייצוג זוכים

משרד עורכי דין אורה צימברג עוסק בגבייה וייצוג בהליכים לפני או אחרי פתיחת תיק הוצאה לפועל, לרבות תביעות משפטיות, פתיחת תיקי הוצאה לפועל וייצוג מול מערכת ההוצאה לפועל וערכאות משפטיות.

אם יש בידכם המחאות, שטרי חוב או פסקי דין שהחייב מסרב לשלם את חובו, פתוחה בפניכם הדרך לגבות את כספכם באמצעות מערכת ההוצאה לפועל.

תיקי מזונות ייצוג זוכים בהוצאה לפועל

בית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני מאשר את הסכם הגירושין בין הצדדים, הכולל את דמי המזונות והוצאות נוספות. במידה והחייב אינו משלם את דמי המזונות או אינו מקיים את פסק הדין, ניתן לפתוח נגדו תיק הוצאה לפועל מזונות לגביית החוב ולחייבו בתשלום החודשי באופן אוטומטי. הזוכה רשאי להגיש בקשה להגדלת החוב בהתאם להוצאות המחייבות את החייב על פי פסק הדין, כגון מסגרות חינוך, חוגים, קייטנה, רפואה ועוד. בתיק הוצאה לפועל מזונות ניתן לנקוט בהליכים נגד החייב, לרבות פקודת מאסר, בשונה מתיק הוצאה לפועל רגיל.

הוצאה לפועל מזונות – גבייה באמצעות ביטוח לאומי

חוק המזונות נועד לסייע להורה שיש בידו פסק דין לתשלום מזונות, אך הוא אינו מקבל את התשלום מהחייב במזונות.

המוסד לביטוח לאומי יפתח בהליכי הוצאה לפועל נגד החייב וישלם מדי חודש את הסכום לזכאי. הסכום שישולם יהיה בגובה הסכום הנקוב בפסק הדין למזונות או הסכום הקבוע בתקנות, הנמוך מביניהם.

לא כל אחד יכול לפנות לביטוח לאומי ללא עורך דין משפחה על מנת לממש את המזונות שנפסקו לו. זה תלוי בגובה ההכנסה של ההורה. הורה שהכנסותיו גבוהות מרמת הזכאות הקבועה בתקנות, לא יוכל לממש את דמי המזונות באמצעות ביטוח לאומי. לעומת זאת, הורה שהכנסותיו נמוכות משיעור ההקצבה הקבועה בתקנות, יוכל לפנות לביטוח הלאומי לגביית ההפרש, ואת היתרה ניתן לתבוע באמצעות לשכת ההוצאה לפועל.

ביטוח לאומי ותשלומי מזונות

המוסד לביטוח הלאומי יעביר מדי חודש את הסכום הנמוך מבין הסכום שנקבע בפסק הדין למזונות או הסכום שנקבע בתקנות הביטוח הלאומי. לפעמים, התיקים יכולים לכלול גם פסק הדין הכולל תשלום מזונות ותשלום מדור. ביטוח לאומי משלם רק את חלקו במזונות, לכן על מנת לגבות את חלקו של המדור, יש לפנות בתיק ההוצאה לופעל.

כאשר פסק הדין במזונות בסכום העולה על תשלום המזונות שאושר בביטוח הלאומי, אזי ניתן להגיש בקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל ולפעול לגביית הפרש דמי המזונות.

עורכת הדין אורה צימברג בעלת ניסיון רב בגבייה וניהול תיקי הוצאה לפועל, עם אחוזי הצלחה גבוהים תוך מעקב שוטף באמצעות מערכת המחוברת ישירות לתיקי ההוצאה לפועל והניתנת לצפייה בכל רגע נתון.

הוצאהה לפועל מזונות – גביה באמצעות לשכת ההוצאה לפועל

כל אישה שיש בידה פסק דין למזונות או הסכם גירושין מאושר, לאחר שלא שולמו לה מזונות שלושה חודשים רצופים, יכולה לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ולפתוח תיק כנגד החייב בצירוף פסק הדין המקורי.

לשכת ההוצאה לפועל היא גוף ביצועי, ולכן כל פעולה כנגד החייב טעונה בקשת הזוכה ותשלום אגרה.

לאחר פתיחת התיק, תשלח לחייב אזהרה ושובר תשלום בגובה החוב. אם החוב לא יסולק תוך 21 יום ולא יינתן צו עיכוב הליכים, ניתן לפעול כנגד החייב בהליכים מבצעיים כגון עיקולים על רכושו, משכורתו, חשבונותיו ואף אצל צדדים שלישיים.

הגבלות על החייב: ניתן להטיל הגבלות שונות על החייב כמפורט להלן:

1. הגבלת רישיון נהיגה.

2. הגבלות בבנק ישראל.

3. הגבלה על הוצאה או חידוש דרכון.

4. הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיסי חיוב.

5. הגבלת החייב מלקבל, להחזיק או לחדש רישיון נהיגה.

צו מאסר – ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל בתום 21 יום ממסירת האזהרה לחייב ולדרוש לנקוט בהליך של מאסר, זאת ללא צורך בחקירת יכולת (בשונה מחוב רגיל). תקופת המאסר יכולה להימשך עד 21 יום (להבדיל מחייב רגיל שניתן לאסרו לתקופה של עד 7 ימים בלבד).

עיכוב יציאה מהארץ – אם מתעורר חשש שהחייב מתכנן לצאת מהארץ ויציאתו עלולה לעכב, למנוע או לפגוע בגביית החוב, ניתן להגיש בקשה לעיכוב יציאתו מהארץ. צו העיכוב ישאר בתוקף עד לתשלום החוב, אלא אם החייב יעמיד ערבים שישלמו במקומו את החוב במקרה שהוא עצמו לא ישלם.

האם חוב מזונות מאפשר לקבל הקלות בתשלום החוב?

חוב המזונות אכן יכול להגביל או לחסום את החייב בהגשת מספר בקשות לקבלת הקלות בתשלומים, וזאת לעומת החוב הרגיל שמאשפר לעשות זאת.

ראשית כל, חייב בחוב מזונות לא יוכרז כמוגבל אמצעים, אף אם מצבו הכלכלי אינו טוב, להבדיל מחייב רגיל שאינו חסום ולקבל הקלות.

חוב מזונות לא ישתתף במסגרת איחוד תיקים. חייב בתיק הוצאה לפועל אינו יכול להגיש בקשה לצו תשלומים משום שיכולתו הכלכלית של החייב נבחנה על ידי שופט בבית משפט לענייני משפחה, כאשר ניתן פסק הדין למזונות.

אדם ששילם מזונות ובכל זאת ננקטים נגדו הליכי הוצאה לפועל, רשאי להתגונן נגדם בטענת 'פרעתי', ואז יקוים דיון בטענה זו. אדם שטוען כי שילם מזונות חייב להוכיח זאת, ולכן כדאי לא להעביר תשלום במזומן (מבלי לקבל על כך אישור).

מה הזוכה יכול לעשות על מנת להבטיח את גביית החוב?

במידה ולא שולמו דמי המזונות במשך שלושה חודשים רצופים, למחזיק בפסק הדין יש זכות להגיש בקשה ופתוח תיק נגד החייב בלשכת ההוצאה לפועל על העניין. תפקיד הלשכה להוצאה לפועל הוא לפעול נגד החייב, לאחר הגשת בקשות על ידי ההורה שמחזיק בפסק הדין המורה על תשלום המזונות (הזוכה).

לאחר פתיחת ההליכים, החייב מקבל אזהרה. במידה ואין צו עיכוב הליכים שניתן על ידי רשם ההוצאה לפועל, לזוכה עומדת הזכות לנקוט בהליכים במגוון רחב של אמצעים על מנת להבטיח את גביית החוב.

האמצעים הנפוצים הם עיקולי נכסים, צו עיכוב יציאה מהארץ, צווי מאסר, הגבלות על הזכות לשימוש והוצאת רישיון נהיגה, ועוד.

מה החייב יכול לעשות על מנת להקל על מצבו?

הדרך הטובה ביותר להתמודד עם חוב מזונות היא לפעול באופן מידי כדי למנוע את הצטברות הריבית והחובות הנוספים. ראשית, חשוב לנהל משא ומתן עם הצד השני ולנסות להגיע להסכמה על תשלום סביר שיאפשר לחייב לעמוד בהתחייבויותיו. אם לא ניתן להגיע להסכמה, ניתן לפנות לרשם ההוצאה לפועל ולבקש פריסת תשלומים מחודשת שתתאים ליכולת הכלכלית של החייב. במקביל, חשוב לטפל בגורמים שהובילו להצטברות החוב, כגון בעיות תעסוקה או הוצאות בלתי צפויות. יש לערוך תכנית תקציב מסודרת, לצמצם הוצאות מיותרות ולחפש דרכים להגדלת ההכנסה.

לסיכום, החשוב ביותר הוא לפעול במהירות ובנחישות כדי למנוע את הידרדרות המצב הכלכלי. פעולה מידית, תכנון תקציב נכון ופתרון הבעיות הבסיסיות יכולים לסייע רבות בהתמודדות עם חוב מזונות מצטבר.

ערעור על החלטות של רשם ההוצל"פ מזונות

ערעורים על החלטות של רשם ההוצאה לפועל בתיקי מזונות צריכים להיות מופנים לבית המשפט לענייני משפחה, שהוא הערכאה המוסמכת לדון בנושאים אלה. חשוב לציין כי הליכי הוצאה לפועל של מזונות הם מורכבים ומעורבים מספר גורמים, לכן כדאי להיעזר בעורך דין מנוסה בתחום המזונות והוצאה לפועל. עורך הדין יוכל לייעץ ולייצג הן את הזוכה והן את החייב בהליכים השונים, על מנת להגיע לתוצאה הוגנת והטובה ביותר עבור שני הצדדים. בנוסף, ייעוץ משפטי נכון יכול לחסוך זמן, כסף ועגמת נפש רבה בהליכים המשפטיים הנוגעים לתשלומי מזונות.

שאלות נפוצות בנושא הוצל"פ מזונות

מהו הוצל"פ מזונות?

הוצל"פ מזונות הוא הליך משפטי שבו בית המשפט קובע את חובת המזונות שעל אחד ההורים לשלם לשני ההורים לטובת הילדים.

מי זכאי לקבל הוצל"פ מזונות?

הזכאים לקבל הוצל"פ מזונות הם ילדים שהוריהם נפרדו או התגרשו. ההורה שמקבל את המזונות הוא בדרך כלל ההורה שהילדים גרים עמו.

כיצד נקבע גובה המזונות?

גובה המזונות נקבע על ידי בית המשפט בהתחשב בצרכי הילדים, הכנסות ההורים, רמת החיים המשפחתית ושיקולים נוספים.

האם ניתן לשנות את גובה המזונות בעתיד?

כן, ניתן לבקש מבית המשפט לשנות את גובה המזונות אם חל שינוי משמעותי בנסיבות, כגון שינוי בהכנסות ההורים או בצרכי הילדים.

מה קורה אם אחד ההורים לא משלם את המזונות?

אי תשלום מזונות יכול להוביל להליכים משפטיים נגד ההורה החייב, כולל עיקול שכר או נכסים והטלת עונשים על אי ציות להוראות בית המשפט.

האם תמיד כדאי להצטייד בעורך דין לטיפול בתיקי הוצאה לפועל?

כן! ניתן לחסוך בעלויות משמעותיות על ידי שימוש בגורם מומחה המסוגל לחסוך בזמן ובעגמת נפש.

איך פורסים חוב מזונות עבר?

הליך אישור הבקשה ברשם ההוצאה לפועל הוא מורכב ודורש עמידה בתנאים מסוימים. יש לפעול בהתאם להנחיות ולספק את כל המסמכים הנדרשים. רק לאחר שתיבחן הבקשה לפרטיה, יוכל הרשם להחליט אם לאשרה או לדחותה. תהליך זה מיועד להגן על זכויות הצדדים ולפעול באופן הוגן ומאוזן. אין להסס לפנות לייעוץ משפטי מקצועי לקבלת סיוע בהליך.

איך פונים לגביית חוב בהוצאה לפועל?

ניתן לפנות באמצעות בקשה לביצוע חוב פסוק, בקשה לביצוע שטר ועוד.

עורך דין מומלץ להוצאה לפועל מזונות

אם אתם נמצאים בהליך גירושין ומעוניינים למצות את כל האפשרויות כדי להגיע לדמי מזונות צודקים, אשמח לשמש עבורכם כתובת משפטית ולנסות להוביל אתכם לתוצאה הרצויה.

אייצג את זכויותיכם!