קיצור תקופת תוכנית הפרעון

האם ניתן לקצר את תקופת התשלומים (או לסיים אותה) אשר נקבעה לחייבים הנמצאים בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי במסגרת הצו לשיקום כלכלי על ידי תשלום חד פעמי?

ריכזנו עבורכם את כל הפרטים החשבוים ומידע חיוני על קיצור תקופת תוכנית הפרעון במאמר הבא.

זמן קריאה: 5 דקות

זה יכול לקרות לכל אחד, גם לבעל עסק עצמאי וגם לאדם העובד כשכיר. אירוע מצער במשפחה, הדרדרות במצב הרפואי, הוצאות גבוהות והעולות מההכנסות במשך תקופה, יכלים להוביל ולתרום להגדלת החובות, ובלית ברירה, המשפחה עומדת בפני חדלות פירעון.

מהם הליכי חדלות פירעון? מהם השלבים העיקריים? מהי תקופת חדלות פירעון? וכן, האם ניתן לקצר את תקופת הליך חדלות פירעון? כל הפרטים במאמר שלפניכם.

הליכי חדלות פרעון – מה זה?

הליכי חדלות פירעון מתבצעים בשלבים ברורים ומוגדרים מראש, במטרה לאפשר פתרון משפטי, מעשי ופרקטי לאדם שמצבו הכלכלי מתאים להגדרת "חדלות פירעון" – אדם שאינו מסוגל לעמוד בהתחייבויותיו, בהווה ובעתיד, או שסך הוצאותיו גדול מסך נכסיו.

המקור החוקי להליכים אלו הוא בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח – 2018, שנכנס לתוקף בשנת 2019 והחליף את פקודת פשיטת הרגל הוותיקה.

הליך חדלות פרעון יכול להיות הליך פשוט יחסית, אך גם מורכב, ארוך ומתיש. גם אם התוצאה הסופית היא "מחיקת חובות החייב", חייבים צריכים להיות מעורבים ולשתף פעולה לאורך כל ההליך, תוך התייעצות עם עורך דין המתמחה בתחום חדלות פרעון כבר בשלביו הראשונים.

תקופת חדלות פרעון

תקופת הליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי לפי החוק היא לרוב 4 שנים. עם זאת, במקרים מסוימים כמו מצב בריאותי חריג, היעדר יכולת השתכרות או גיל מבוגר, מאפשר החוק לקצר את תקופת חדלות הפירעון, ולתת לחייב הפטר לאלתר במעמד הדיון בצו לשיקום כלכלי לאחר שנה אחת בלבד. כאשר ההליך כולו מורכב ממספר שלבים, כשהארוך בהם אורכו שלוש שנים, לפניו יש תקופת ביניים של תשעה חודשים, ובנוסף לכך יש פרקי זמן של שבועות או חודשים בין לבין, בהם ממתינים להגשת מסמכים שונים. סך הכל, ניתן לומר שאורך ההליך כולו סביב 4 שנים.

מהם שלבי הליכי חדלות פרעון?

השלבים המרכזיים בהליכי חדלות פירעון נמשכים לרוב על פני תקופה של 4 שנים:

הגשת בקשה לממונה למתן צו פתיחת הליכים » תקופת הביניים בהליך חדלות הפירעון » הגשת דו"ח ממצאי בדיקה לממונה ובניית תכנית שיקום כלכלי » צו שיקום כלכלי » תקופת השיקום הכלכלי » בחינת עמידת החייב בתנאים ומתן צו הפטר חלוט

האם אפשר להקדים תשלומים ולקצר את משך ההליך?

בסעיף 170 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התייחס המחוקק למקרה בו החייב רוצה להקדים ולפרוע את התשלומים.

לרוב הקדמת פריעת החוב קורה לאחר שקרוביו של החייב או בני משפחתו הציעו לו סיוע כספי. לפי סעיף 170 לחוק חדלות פירעון, ניתן לבצע הקדמת תשלומים כדי לקבל הפטר על השאר, אך לצורך זה יש לפנות לבית המשפט בבקשה מיוחדת.

לממונה אין סמכות לאשר פירעון מוקדם, אך בית המשפט שנתן את צו השיקום הכלכלי יכול להתיר לבצע פריעת חוב מוקדמת. בסעיף קטן ה' לסעיף 170 לחוק חדלות פירעון, נקבע שבית המשפט צריך להתחשב גם בדעת הנושים.

במידה ויש לכם מחשבה ורצון לקצר את תקופת הליך חדלות פירעון, מומלץ מאוד כבר בשלב מוקדם לפנות להתייעצות עם עורך דין חדלות פירעון. עורך הדין יבדוק אם יהיה נכון להגיש בקשה מהסוג הזה, היות וייתכן שהיא גם עלולה להוסיף עוד מורכבויות בעניין. אם טרם פניתם להליך חדלות פירעון, יהיה עליכם גם לבדוק האם יש הליך חלופי אחר שיכול להתאים לכם, כמו הסדר חוב, גיבוש צו תשלומים או איחוד תיקים.

על פי חוק חדלות פירעון, ההליך אמנם נמשך כארבע שנים, אך משכו תלוי בגובה החובות, התנהלות החייב וגורמים נוספים. במהלך התקופה הזו, נתוניו של החייב עשויים להשתנות, כגון מקום עבודה, גודל התא המשפחתי או מצב בריאותי. לפיכך, בהתקיים לשינוי הנסיבות, החייב יכול לבקש מבית המשפט, באמצעות עורך דין לחדלות פירעון או פשיטת רגל, לקצר את תקופת התשלומים באמצעות תשלום חד-פעמי.

בצו לשיקום כלכלי נקבע לחייב תקופת תשלומים מסוימת. עם זאת, בית המשפט רואה בתקופה זו את הדרך לשיקומו הכלכלי של החייב ולאפשרות לצאת לדרך עצמאית ושקולה, ולכן לא יאשר בקלות בקשה לקיצור התשלומים או תשלום חד-פעמי. עם זאת, במקרים מיוחדים או כאשר חלים שינויים בנסיבות החייב, בית המשפט יכול להתחשב ולהורות על קיצור התשלומים ו/או תשלום חד-פעמי.

מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין שמתמחה בייצוג חייבים בהליכי חדלות פירעון, ועדיף לעשות זאת בתחילת ההליך, כבר בשלב הגשת הבקשה הראשונית, היות וקריטי עבורכם להציג תמונה עובדתית מלאה, ברורה ומנומקת (ללא סתירות), שתהיה מגובה במסמכים תומכים, כדי שתצליחו את תקופת הליך חדלות הפירעון, תקבלו הפטר, ותסיימו עם החובות אחת ולתמיד.

להתייעצות עם עו”ד אורה צימברג חדלות פרעון השאירו פרטים.