תביעות בנקים

קיימת דעה כי תביעות בנקים הן נדירות וכי קשה לבן אדם פשוט לנצח מול ארגון כזה. דיספרופורציה בין כוחותיו של הפרט לבין יכולותיו של הבנק היא עצומה. אבל לא כדאי להתייאש, בפועל סיכוי להצליח בהליך משפטי נגד בנקים הוא דיי גבוה ואם לגשת למשימה זו בידע ובמקצועיות תוכלו לייצר הגנה משפטית איתנה כנגד התנהלות לקויה של כל בנק ובנק. הסיבה העיקרית שבשלה תוכלו לנצח הוא במרבית החובות המוטלות על הבנקים, אשר בניגוד לתאגידים מסחריים, מתחייבים לפעול בזהירות ומתוך חובת האמון כלפי קהל הלקוחות.

חובות הבנק כלפי לקוחותיו והגנה משפטית

ניתוח הפסיקה הרלוונטית מספק תשובה חד-משמעית בדבר חובת הבנקים בתור גופים ציבוריים מסחריים לפעול באחריות ומתוך חובת האמון כלפי הלקוח אשר למעשה חורגת מן היחסים בין לקוח לנותן שירותים רגיל. אכן, הבנקים מחויבים לתפקד בהתאם לעקרון תום הלב ובהחלט לא להטעות לקוחותיהם. כל עוד הבנקים חייבים לספק שירותים לציבור, הם הופכים לסובייקט המשפט הציבורי. במסגרת זו, הפרט מקבל הגנה משפטית בעלת כלים וגישות להתמודדות עם חוסר איזון ניכר בין כוחותיהם של הצדדים. למשל, במסגרת זו מוטלת על הבנקים חובה לפעול בזהירות כלפי הלקוח. אכן, בעוד שבנק מסוגל ליהנות מיכולותיו וכוחו, מעשיו יכולים לגרום נזק ללקוח שאין לו יכולת דומה. לכן, חובת הזהירות נועדה להגביר את מודעות הבנקים בדבר דרישה לשמור על אינטרס הלקוחות בהתאם לנקבע בחוזה שביניהם.

תביעות בנקים

באיזה תרחישים כדאי לגשת לתביעה?

  • רשלנות הבנק או הפרה יסודית של תנאי החוזה
  • הפרת חובת זהירות או חובת תום הלב
  • גביית עמלות שלא כדין
  • סגירת חשבון או ביצוע פעולות אחרות בלי להודיע ללקוח
  • ביטול אשראי בלתי חוקי

מומחים לתביעות בנקים- המשרד המוביל בישראל בתחום

כפי שהנכם רואים, השמיים הם הגבול וגם אם נתקלתם בהתנהלות לקויה של הבנק כלפיכם, ניתן להתמודד עמה. משרד עורכי הדין אורה צימברג הינו המומחה בתחום תביעות בנקים ומייצג לקוחותיו בתביעות אלו במטרה להשיג את מלואם הפיצויים המגיעים להם. אל תוותרו על זכויותיכם ותפנו למומחים שלנו על מנת להגן על האינטרסים שלכם.