ביטול הליכי חדלות פירעון בשל יצירת חובות שלא בתום לב

במשך השנים האחרונות לתיקי חדלות פירעון נוצר מעמד מיוחד במערכת המשפט הישראלית. בתי המשפט והרשויות המוסמכות הגיעו להסכמה רחבת היקף אודות התפקיד החיוני של הליכים אלה בדבר השיקום הכלכלי של יחידים וארגונים אשר מצאו את עצמם כחסרי יכולת לשלם את חובותיהם. התפיסה המשפטית המודרנית מייחסת להליכים אלו את הצעד החיובי שנעשה על ידי הציבור כלפי החייב ולעיתים קרובות ניתן לשמוע טענה כי מדובר על החסד המוענק למי שנפל לחובות בלתי פתירים. אכן, מדובר במנגנון משפטי מאוזן אשר נותן לחייב לחזור לקצב פעילות כלכלית סדיר, וזאת למרות הקשיים שעמם התמודד בעבר. במובן התועלתני אפשר לדון במילוי ההסכם החברתי שמתקיים בין חייב לחברה במובן הרחב ובתועלת ששיקומו הכלכלי יכול להביא בעתיד.

 

מטרותיו של הליך חדלות פירעון

מנאמר לעיל דיי קל לזהות כי מדובר בלפחות שתי מטרות עיקריות שאליהן מכוון הליך של חדלות פירעון ואשר עליהן דן מחוקק בחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. ראשית, מדובר בשאיפה ברורה להגן על זכויות הקניין של הנושים והקפדה על חלוקת רכוש החייב ביניהם. שנית, הכוונה היא כלפי מתן הזדמנות לחייבים שנכנסו בתום לב לחובות לפתוח דף חדש בחייהם. ניתן לראות כי המחוקק הבין היטב את הצורך במתן גיבוי משפטי לחייב שנמצא במצב של משבר כלכלי בלתי פתיר.
יתרה מזאת, מדובר בניסיון לתמוך בגישה דיאלוגית ודו-כיוונית בין הצדדים המעורבים בהליך כך שבסופו של דבר ניתנת הן הגנה לנושים בדבר זכותם לקבל את המגיע להם והן את השמירה על זכותו של החייב לצאת מן קשייו ולהשתקם באופן ראוי.

 

מקרה בעייתי של חוסר תום לב בין הצדדים

כפי שנטען לעיל, הליך של חדלות פירעון נשען על המסגרת סוציו-רגולטורית מורכבת. והשאלה הנכונה לשאול היא מה קורה עם מסגרת זו חווה פגיעה בעצמה? מה אם הנסיבות סביב החוב ודרך צבירתו אינן מעידות על תום לב?

מה אם, למשל, החייב ניצל לרעה את תפקידו והעמיד את האינטרסים האישיים שלו לפני האינטרסים של הנושים? הרי עקרון תום הלב הינו אבן הפינה של הסכמים עסקיים? התשובה מגיע מן הפסיקה הרלוונטית. כך, במסגרת הליך חדל"פ 29606-05-22 לאון נ' הממונה על הליכי חדלות פירעון מחוז תלאביב התייחס בית המשפט לעובדה כי ניצול לרעה של תפקיד מקצועי הפרת עקרון תום הלב בתנאים של בוז לנושים או הפרת הוגנות כלפיהם תצדיק סירוב לספק את בקשתו של אדם להגיש תיק חדלות פירעון ואף תצדיק ביטול תיק חדלות פירעון.

אכן, ניתן לזהות כי בית המשפט בפירוש מדגיש כי העמדה המשפטית המודרנית רואה את חייב שנכנס באופן לא הוגן אל הליכי חדלות פירעון והפר את האמון יסודי שאמור להתקיים בין הצדדים כגורם אשר פוגע בנושים ולכן לא יוכל ליהנות מההגנה על זכויותיו לשיקום הכלכלי הניתנת על ידי המחוקק. יתר על כן, בית המשפט הבהיר כי במקרים כאלה ב לא רק ניתן לדחות את בקשתו של חייב להיכנס להליך חדלות פירעון, אלא אף יבטל את כל ההליך אם נקבע כי הצדדים פעלו לא בתום לב.

ביטול הליך חדלות פירעון

בהתחשב באמור לעיל, קיימת אופציה לבטל את הליך חדלות פירעון על בסיס החלטת בית המשפט, בשל שימוש לרעה בהליך ואם מדובר בחוב שנוצר במסגרת יחסים בהם לא מתקיים עקרון תום הלב. כאמור,  בית המשפט לא יושיט יד לחייב שלקח כסף מנושים באמצעות הטעיה ותביעות כוזבות, או שחובותיו נבעו מפעילות חברת נאמנות כלפי הצד השני. במקרה זה, בית המשפט לא היה מוכן לאפשר לחייב להשתתף בהליך חדלות פירעון ושיקום כלכלי או להיות מוגן –והחליט בדבר ביטול ההליך כולו.

 

חשיבות לקבל סיוע מטעמי עורך דין בקיא בתחום חדלות פירעון

המקרה הנזכר לעיל מדגיש את חשיבות תפקידו של עורך דין בעת הכניסה להליך חדלות פירעון. במסגרת הליווי אשר ניתן עוד לפני הגשת בקשה לקבלת צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, תפקידו של עורך דין חדלות פרעון לבחון את נסיבות המקרה ולוודא כי ההצהרה תואמת את הוראות החוק והפסיקה הרלוונטית. נוסף על כך, על עורך דין זה לקיים דו-שיח עם נציגי נציב חדלות פירעון כדי להבהיר נושאים אשר עלולים להקשות על קבלת הצו.

בכך הופך עורך דין לגורם מפתח בהבטחת כי ההליך יתקיים על פי החוק וכהלכה. במשרד עורכי הדין אורה צימברג אנו מתחייבים לבדוק את כל מקרה ומקרה באמצעות בדיקה מקיפה של נסיבות, הכנת בקשה מושכלת וניהול התקשורת עם הרשויות הרלוונטיות.

אנו גאים ביכולותינו לסייע במניעת שימוש לרעה בהליך חדלות פירעון ומבטיחים שרק מי שפעל בתום לב יוכל ליהנות מההגנה המעוגנת בחוק.